Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home2/erfansaz/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home2/erfansaz/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home2/erfansaz/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30
تفکیک آپارتمان
Mobile menu

تفکیک آپارتمان

انجام نقشه برداری تفکیک آپارتمان

* * ذکر یک نکته قبل از مرحله تفکیک آپارتمان * *  :

طبق دستورالعمل جدید شهرداریها برای متراژ کردن ساختمانهای به مرحله پایان کار رسیده توسط مهندس نقشه بردار بجای مترکشی سابق کارشناس شهرداری ، ذکر این نکته قابل توجه است که در انتخاب نقشه بردار و نوع نقشه برداری آن دقت نمایید . سعی گردد برداشت صورت گرفته از ساختمان بصورت دقیق صورت پذیرد تا در مرحله بعد که مالک ساختمان ، تصمیم به تفیک آپارتمان نمود دوباره فرایند نقشه برداری صورت نپذیرد که این خود در درجه اول تناقض در نقشه ارائه شده به شهرداری را دارد و هم مستلزم هزینه دوباره نقشه برداری برای مالک یا پیمانکار را دارد